55° All Japan Aikido Demonstration (1° parte)

Endo Shihan  Kanazawa Shihan  Irie Shihan Seki Shihan  Kubota Shihan